Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Παρουσίαση βιβλίου: ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΤΗΚΕ ΠΟΤΕ
Εκτός από τις ομιλίες σχετικά με το βιβλίο, ο συγγραφέας θα αναφερθεί στον ρόλο που θα μπορούσε να αναλάβει το μυθιστόρημα στην επίλυση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Το βιβλίο του εαυτού μας

Οι εμπειρίες, τα γεγονότα της ζωής που μας σημάδεψαν γίνονται στο μέλλον εικόνες, σχέδια, κάδρα που σκυμμένοι επάνω τους τα επόμενα χρόνια θα ερμηνεύσουμε όλα όσα δεν καταφέραμε στον τότε παρόντα χρόνο. 

Αναλύουμε έκτοτε τη ζωή, κερδίζοντας γνώση από τις παραστάσεις μας σε αυτή, που ως τώρα πέρασε -δυστυχώντας ή ευτυχώντας μας-, απαρατήρητη, στο βάθος εκείνο το οποίο μεγαλύτεροι όντες μπορούμε να διακρίνουμε. 
  • Κι αυτή η όψιμη δυνατότητα ερμηνείας και αποσαφήνισης, η προερχόμενη από τις εμπειρίες μας, καθίσταται τόσο πολύτιμη όσο και τα δηλωμένα ‘παρών’ μας σε γεγονότα που παλαιότερα φάνταζαν ασήμαντα. Γίνονται λοιπόν με τον τρόπο τους οι απλές παραστάσεις μας σε σχέσεις και συναναστροφές οι σανίδες, οι προϋποθέσεις, τα υλικά που συνδεδεμένα αναπαριστούν το προς ερμήνευση σύνολο εκείνο, που αναλυόμενο θα μας δώσει τη λύση, την απάντηση, τη διαλεύκανση στο κάθε γιατί, που κάποτε ίσως μας βασάνισε. 

Κι όλο αυτό δεν αφορά ακέραια τους εαυτούς μας, αλλά αυτούς κυρίως σε σχέση με κάθε άλλο άτομο που έτυχε να συνδράμει μέσω της όποιας συναναστροφής, θετικά ή αρνητικά, διαμορφώνοντας, στιγμιαία ή μόνιμα, είτε το χαρακτήρα μας ως αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης, είτε πολύ απλούστερα τη συμπεριφορά μας το δεδομένο διάστημα.